Binnen de exportgroep 'Standaard export' is er een mogelijkheid om een export te maken van alle traject taken. 


Instellen van deze koppeling

1. Maak een klant account aan met de gewenste scope van de export

2. Maak een exportconfiguratie aan met onderstaande instellingen


3. Stel een schedule in zodat het exportbestand op het juiste moment wordt aangemaakt.

4. Indien wenselijk kun je een SFTP account hieraan koppelen zodat het exportbestand op dit SFTP wordt gezet.


De volgende gegevens worden geëxporteerd:

WerkgeverId

WerknemerId

TrajectId

TrajectTaakId

TaakNaam

DeelTaakNaam

TaakOmschrijving

StartDatum

Einddatum

IsVoltooid

TaakSoort

OpdrachtgeverAchternaam

OpdrachtgeverTussenvoegsels

OpdrachtgeverVoorletters