In de huidige productie situatie waarin verlonen wordt gebruikt is het belangrijk dat er onderscheid gemaakt kan worden in wie welke verloningsgegevens mag wijzigen en inzien.


Werkgevergegevens

Voor de werkgevergegevens is van belang dat de gegevens correct worden ingevoerd omdat deze gegevens van invloed zijn op de uitkeringen van werknemers. Daarnaast is van belang dat de werkgever verloningsgegevens niet gewijzigd kunnen worden door gebruikers, omdat bepaalde gegevens niet bijgewerkt kunnen worden in het verloningspakket via de koppeling. Indien deze gegevens wel worden gewijzigd zal de koppeling een nieuwe werkgever aanmaken in Nmbrs. Om deze redenen zijn specifieke autorisaties voor het wijzigen/invoeren van verloningsgegevens van werkgevers toegevoegd.

Werknemergegevens

Voor de werknemergegevens is het van belang dat de gegevens correct worden ingevoerd omdat deze gegevens van invloed zijn op de uitkeringen van werknemers. Om deze reden zijn specifieke autorisaties voor het wijzigen/invoeren van verloningsgegevens van werknemers toegevoegd. Voor het opvoeren van daglonen is daarnaast ook nog benodigd dat de gebruikers specifiek voor de desbetreffende taak zijn geautoriseerd.

Daarnaast is het van belang dat andere gebruikers geautoriseerd kunnen worden voor het inzien van de verloningsgegevens en uitkering van een werknemer, ook zodat ze telefonische vragen hierover kunnen beantwoorden aan werknemers. Voor andere acties van gebruikers in het kader van verlonen, zoals het opvoeren van maatregelen e.d., zijn gebruikers te autoriseren zonder dat ze geautoriseerd hoeven te zijn voor het opvoeren van de verloningsgegevens en daglonen.

Werkgever verloningsgegevens wijzigen

 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor de werkgever.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het Klantbeeld (deze is toegankelijk via de tab 'Klantbeeld' in het werknemerdossier of via het werkgever dossierobject).
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor de 'Werkgever verloningsgegevens' widget op het Klantbeeld.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het wijzigen van werkgever verloningsgegevens. Er is geen aparte autorisatie voor het inzien van werkgever verloningsgegevens, je mag als gebruiker de werkgever verloningsgegevens ook inzien als je geautoriseerd bent voor het inzien of wijzigen van werknemer verloningsgegevens. De reden hiervoor is dat je bij het invoeren of beoordelen van werknemer verloningsgegevens ook de werkgever verloningsgegevens nodig hebt.


De gebruiker kan vervolgens het 'Klantbeeld' van een werkgever inzien en via de widget 'Werkgever verloningsgegevens' de verloningsgegevens vullen of het subloonheffingennummer wijzigen (overige verloningsgegevens van een werkgever zijn niet wijzigbaar na opslaan).

Werknemer verloningsgegevens inzien

 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor de werknemer.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het protocol (ziekte traject) waarvoor verloond wordt.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het 'Quick-view' tabblad (deze is toegankelijk via de tab 'Quick-view' in het werknemerdossier).
 • Voor de gebruikers/gebruikersgroepen moet door de beheerder een layout voor het 'Quick-view' tabblad worden ingericht (dit is eenmalig en is geen autorisatie).
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het inzien van werknemer verloningsgegevens.


De gebruiker kan vervolgens het quick-view tabblad inzien en de werknemer verloningsgegevens en uitkeringen inzien.

Werknemer verloningsgegevens wijzigen

 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor de werknemer.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het protocol (ziekte traject) waarvoor verloond wordt.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het 'Quick-view' tabblad (deze is toegankelijk via de tab 'Quick-view' in het werknemerdossier).
 • Voor de gebruikers/gebruikersgroepen moet door de beheerder een layout voor het 'Quick-view' tabblad worden ingericht (dit is eenmalig en is geen autorisatie).
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het inzien van werknemer verloningsgegevens.


De gebruiker kan vervolgens het quick-view tabblad inzien en de werknemer verloningsgegevens en uitkeringen inzien. Daarnaast kan de gebruiker via de verloning werknemer widget ook de verloningsgegevens van de werknemer wijzigen.

Overige Werknemer verloningswidgets

 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor de werknemer.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het protocol (ziekte traject) waarvoor verloond wordt.
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het 'Quick-view' tabblad (deze is toegankelijk via de tab 'Quick-view' in het werknemerdossier).
 • Voor de gebruikers/gebruikersgroepen moet door de beheerder een layout voor het 'Quick-view' tabblad worden ingericht (dit is eenmalig en is geen autorisatie).
 • Gebruiker moet geautoriseerd zijn voor de verloning widgets om deze te kunnen inzien en opvoeren (1 autorisatie per widget).

De gebruiker kan vervolgens het quick-view tabblad inzien en de widgets voor o.a. maatregelen en kortingen inzien. Daarnaast kan de gebruiker ook maatregelen e.d. opvoeren, er is voor deze widgets geen aparte autorisatie voor enkel inzien.

Dagloontaak uitvoeren

Voor het uitvoeren van de dagloontaak om een dagloon voor een werknemer te bepalen en vast te leggen zijn dezelfde autorisaties benodigd als bij werknemer verloningsgegevens wijzigen. Daarnaast moet de gebruiker ook geautoriseerd zijn voor de dagloon taak.

Meerdere daglonen opvoeren

Omdat het kunnen opvoeren van meerdere daglonen geen onderdeel is van het standaardproces binnen verloning, is hier een aparte autorisatie voor toegevoegd. Deze autorisatie, ‘Beheer meerdere daglonen’, is te vinden bij de autorisaties in gebruikersbeheer onder ‘Verloning’.

Maatwerkscherm 'Werknemer Intake' uitvoeren

Het maatwerkscherm 'Werknemer Intake' is bedoeld voor de gebruikers die een telefonische ziekmelding ontvangen vanuit de werknemer. Deze gebruikers hoeven geen autorisatie voor verlonen te hebben, maar moeten een beperkte set van verloningsgegevens kunnen opvoeren. Als deze gebruikers voor deze taak zijn geautoriseerd, kunnen ze enkel deze set gegevens invoeren. Dit gaat om of er een loonheffingskorting toegepast moet worden voor de werknemer en of een werknemer op zaterdag/zondag stond ingepland in de 1e week van zijn/haar ziekte.