Voor verloning is een koppeling naar het verloningspakket NMBRS mogelijk. In de XpertSuite worden werkgevers en werknemers incusief verloning aangemaakt. Op basis daarvan maakt de koppeling in Nmbrs ook een werkgever en werknemer aan. In het geval van verloning van ziektewet + aanvulling zal de koppeling 2 werknemers aanmaken. 

Hierbij is voor verloning een verdeling gemaakt van wat er in de XpertSuite en wat er in Nmbrs (verloningspakket) moet gebeuren.

  • Loonbelasting gebeurd in het verloningspakket (van brutobedragen naar nettobedragen). De XpertSuite berekent het bruto dagloon en het brutoloon per periode. Daarnaast berekent de XpertSuite de bruto inhoudingen (loonsancties) per periode. De berekende bruto bedragen en de ingevoerde vergoedingen, inhoudingen en kortingen worden als looncomponenten per periode naar het verloningspakket gestuurd.
  • Doorwerking van terugwerkende kracht mutaties in loonstroken gebeurd in het verloningspakket. De XpertSuite levert per periode de geldende looncomponenten aan. De XpertSuite past geen journalisering/bijhouden van historische wijzigingen toe.
  • Bij wijzigingen aan werkgever, werknemer of traject wordt het doorzetten van de gegevens naar het verloningspakket getriggerd.
  • Bij berekenen van dagloon of bij wijzigingen in 1 van de inkomen-widgets wordt gebruik gemaakt van de triggerhandler om het genereren van looncomponenten te triggeren. Daarnaast wordt het doorzetten van de gegevens naar het verloningspakket getriggerd.