Voor verloning zijn verschillende widgets beschikbaar. Deze widgets kunnen worden getoond op het tabblad quickview in het dossier van een medewerker. Zowel het tabblad als de verschillende widgets zijn autoriseerbaar.


Widget Uitkering

In de widget uitkering wordt het vastgestelde dagloon voor de werknemer voor dit traject getoond. Daarnaast worden de vastgestelde uitkeringen getoond, hierin wordt getoond welke uitkeringspercentages wanneer in het project worden toegepast. In onderstaand voorbeeld wordt er geen aanvulling uitbetaald en is er alleen een ziektewet percentage. De eerste 104 weken zal de ziektewet uitkering uitbetaald worden. Na 105 weken zal normaliter geen ZW-uitkering uitgekeerd worden en dan wordt het traject gesloten (waarmee de verloning stopt). Indien er een loonsanctie is opgelegd aan de werkgever, dan kan het traject geopend blijven, waarmee de verloning ook na 105 weken door zal lopen.


Widget Vergoedingen

Indien er een vergoeding uitbetaald moet worden aan de werknemer (zoals een reiskostenvergoeding) of reeds is uitbetaald (zoals een voorschot) kunnen deze geregistreerd worden in de vergoeding widget. 

Bij verlonen van Ziektewet werkt de geregistreerde vergoeding door in looncomponenten. Afhankelijk of het een inhouding, netto of bruto vergoeding is zullen deze looncomponenten anders doorgezet worden naar het verloningspakket. De vergoeding types kunnen door Otherside worden ingericht en worden daarbij zo geconfigureerd dat ze ook via de koppeling naar Nmbrs worden doorgestuurd.Widget Maatregelen

Indien voor een werknemer een loonsanctie opgelegd wordt (bijv. door niet verschijnen bij Arbo arts) kan deze via de widget maatregelen geregistreerd worden. 

Bij verlonen van Ziektewet werkt de geregistreerde maatregel door in looncomponenten. Hieruit volgt per periode 1 maatregel looncomponent voor de Ziektewet uitkering en 1 maatregel looncomponent voor de Aanvulling voor Ziektewet. Bij het opstellen van looncomponenten voor een periode wordt gekeken naar de in/einddatum van de periode en de begin/einddatum van de maatregel. Voor het deel van de periode waarover de maatregel geldt wordt het bruto maatregelbedrag berekend (aantal werkdagen waarvoor de maatregel geldt * uitkeringsbedrag per dag (dagloon * uitkeringspercentage of aanvullingspercentage) * maatregelpercentage).


Widget Kortingen

Indien er een korting als gevolg van inkomsten verwerkt moet worden kan deze geregistreerd worden in de Kortingen widget. 

Bij verlonen van Ziektewet werkt de geregistreerde korting door in looncomponenten en zal deze doorgezet worden naar het verloningspakket zodat de korting op de uitbetaling verwerkt wordt. Deze is van toepassing op de Ziektewet en niet op de aanvulling.


Widget Niet verlonen

Indien voor een werknemer (tijdelijk) niet verloond moet worden kan dat geregistreerd worden in de Niet verlonen widget. Achteraf kan dit in de widget ook worden ingetrokken.


Looncomponentenwidget

Deze widget toont inzichten in de looncomponenten die voor het huidige traject relevant zijn. Zo kan er bij de status ingezien worden of er voor de werknemer looncomponenten zijn, over welke periode deze geldt en wat de gewerkte dagen/uren zijn over desbetreffende periode. Onderaan de widget is een knop die naar het reeds bestaande looncomponenten overzicht navigeert om detailinformatie te bekijken 


Synchronisatiewidget

Deze widget toont de status van de synchronisatie naar een externe salarisadministratie. Hier kunnen drie statussen getoond worden:

1. ‘Synchronisatie heeft nooit gedraaid’ = looncomponenten bestaan, maar deze zijn nooit gekoppeld/verstuurd naar een extern systeem;

2. ‘Synchronisatie is actueel’ = de synchronisatie is up-to-date;

3. ‘Synchronisatie is niet actueel’ = in het verleden zijn looncomponenten verstuurd, maar deze bevatten niet de meest recente wijzigingen.

Als een gebruiker de autorisatie heeft om het overzicht van de synchronisaties te zien (gebruikersbeheer onder autorisaties > inkomen > ‘Mag inkomen synchronisatie inzien’), kan de gebruiker de te synchroniseren werknemers inzien.