Zodra een boeking is geaccordeerd, kunnen de boekingen via XS Connect geëxporteerd worden naar een extern systeem zoals ANVA. Vanuit dat externe systeem kan dan de financiële afhandeling van de boekingen worden geregeld.


Instellen van de boekingenexport vanuit XS Connect


1. Maak afspraken met de ontvangers van het boekingenbericht hoe de gegevens vanuit de Xpert Suite verzonden moeten worden. Wordt er gebruik gemaakt van een SFTP account van de Xpert Suite, of levert de ontvangende partij het SFTP account aan.

- Als er is besloten dat er gebruik wordt gemaakt van het SFTP account van de Xpert Suite, dan moet je bij stap 2 onthouden dat je het type account op 'Otherside SFTP' zet.

- Als er is besloten dat er gebruik wordt gemaakt van het SFTP account van de ontvangende partij, dan moet je bij stap 2 onthouden dat het type account op 'Externe FTP' moet worden gezet.


Tip: Indien er gekozen wordt voor 'Otherside SFTP', dan moet de ontvangende partij iets inregelen dat er structureel op het SFTP account wordt gekeken of er nieuwe bestanden klaar staan.


2. Maak een klantaccount aan met als scope voor de autorisaties 'Alle werkgevers'. Voor type account kies je de variant die bij stap 1 zijn afgesproken. Indien er gekozen wordt voor 'Externe FTP', moet je meteen de bijbehorende credentials invoeren. 


3. Maak een nieuwe export configuratie aan onder het kopje 'Export configuraties'. Hier stel je in welke gegevens er geëxporteerd moeten worden. 

Gegevensstroom: Dit is de submap die terugkomt op het SFTP account. In deze map worden de bestanden geplaatst

Exportgroepen: 'ANVA export'

Exportonderdelen: 'ANVA Boekingen XML Export'

Schedule toevoegen: voeg hier de tijdstippen/dagen toe waarop de koppeling automatisch gaat controleren of er geaccordeerde claims klaar staan, en indien aanwezig alle geaccordeerde claims exporteert. Functionele werking koppeling

Deze exportkoppeling maakt een XML bestandje voor iedere geaccordeerde boeking. Iedere boeking heeft dus een los bestandje. De bestandsnaam bevat het BatchID + Polisnummer van de betreffende boeking. 


Het bericht stuurt de volgende data mee:


Relatienummer: Dit is het externe werkgeverID dat bij de betreffende werkgever is opgevoerd

Polisnr: Dit is het polisnummer waarvoor de claim is opgevoerd

Polisvolgnr: Dit is het polisvolgnummer waarvoor de claim is opgevoerd

Polisvolgnrsub: Dit is het polisvolgnummersub waarvoor de claim is opgevoerd

Polisversie: Dit is de polisversie waarvoor de claim is opgevoerd

WerknemerID: Dit is het werknemerID waarvoor de claim is opgevoerd. Dit gegeven is alleen gevuld bij een WIA of WGA claim.

Oorspronkelijkeeersteziektedag: Dit is de eerste ziektedag waarvoor de claim is opgevoerd

Startdatumpolisversie : Dit is de startdatum van de polisversie waarop de claim wordt geboekt

Einddatumpolisversie: Dit is de einddatum van de polisversie waarop de claim wordt geboekt. Indien einddatum niet bekend, dan wordt dit gevuld met '01-01-1900'.

Begunstigdengegevens

- Betrokkenesoort (dit is de externe identificatie die bij de referentie is vastgelegd) Dit kan in de Xpert Suite worden ingevoerd in het begunstigde type beheer onder het kopje 'referentie'

- Betrokkenecode (dit is de externe referentie die bij de referentie is vastgelegd) Dit kan in de Xpert Suite worden ingevoerd in het begunstigde type beheer onder het kopje 'referentie' 

- Naam: Naam van de begunstigde.

- Voorvoegsels: Voorvoegsels van de begunstigde indien bekend. 

- Geboortedatum: geboortedatum van de begunstigde

- ibannummer: Iban Nummer dat in de Xpert Suite is gevuld. 

Boekingssoort: Dit wordt gevuld met de Koppelcode die hoort bij het boekingssoort die geregistreerd staat bij de boeking

Xsboekingcode: Dit wordt gevuld met de Code die staat bij  be betreffende boekingssoort

Uitkeringsbedrag: Dit is het bedrag die bij deze specifieke boeking uitgekeerd dient te worden.

Batchid: Dit is het unieke batchid die bij deze boeking hoort. Deze wordt gevuld door timestamp van exporteren: yyMMddHHmmssVV (year, year, Month, Month, day, day, Hour, Hour, minute, minute, second, second, volgnummer, volgnummer) Er wordt een volgnummer toegevoegd om de uniciteit van het batchID te garanderen indien er meerdere boekingen per minuut worden geëxporteerd. 

Betalingskenmerk: Dit is het betalingskenmerk dat in de Xpert Suite bij deze claim staat geregistreerd. Vrij veld voor de Xpert Suite gebruiker.


Begunstigden types

In de Xpert Suite kun je vastleggen wat voor type begunstigde er mee moet worden gestuurd met de boeking. De ingerichte types kun je in beheer vinden bij 'Dienstverlening' > 'Boeking begunstigde types'. 

Bij het handmatig toevoegen van een claim 


Indien het begunstigden type 'Werkgever' is, dan worden er geen naw-gegevens vna de betrokkene meegestuurd. Als betrokkenesoort wordt 'EIG' meegestuurd en als betrokkenecode '1'. Indien het begunstigde type 'Werknemer' is, dan worden de NAW gegevens van de betreffende medewerker gestuurd. Op deze manier zijn er meerdere type begunstigden op te voeren in de Xpert Suite. Bij de referentievelden kun je invoeren welk berokkenesoort en betrokkene code er mee gestuurd dienen te worden.Boekingssoort

Bij iedere boeking wordt er een boekingssoort meegestuurd. De gewenste boekingssoorten kunnen ingericht worden in beheer bij 'Dienstverlening' > 'Boekingssoorten'. Bij iedere boekingssoort kan een Koppelcode worden gevuld. Dit is de code die in het boekingenbericht worden meegegeven in de tag <Boekingssoort>. Indien de Koppelcode niet is gevuld in beheer, zal het geëxporteerde bericht een lege waarde sturen.


Vaste en vluchtige betrokkene

Een betrokkene is de persoon/instantie waaraan een claimuitkering gedaan moet worden. Dit wordt in de Xpert Suite vastgelegd, en de bijbehorende gegevens (o.a. naam en bankrekeningnummer) zit in de export opgenomen. Iedere boeking is een los berichtje in de export. 

In ANVA wordt er onderscheidt gemaakt tussen vaste en vluchtige betrokkene. Dit heeft impact op hoe de betrokkenesoort en betrokkenecode worden verstuurd. 

Een vaste betrokkene in de Xpert Suite is te herkennen aan het feit dat  er een betrokkenesoort en betrokkene code is vastgelegd bij het type betrokkene waar een  claim betrekking op heeft. Een vluchtige betrokkene is  een betrokkenesoort waarbij de betrokkene code leeg is. 

Bij vluchtige betrokkene zal er geen betrokkene code worden opgenomen in het boekingsbericht. 


NAW gegevens in het boekingsbericht

NAW gegevens kunnen op 2 manieren in het boekingsbericht terecht komen. Indien de begunstigdetype 'werknemer' is, dan worden de NAW gegevens opgehaald bij de werknemer die in de Xpert Suite geregistreerd staat. Is de begunstigdetype 'werkgever' dan worden er geen NAW gegevens meegestuurd. Is de begunstigdetype anders


Accorderen

Een boekingsbestand wordt klaargezet zodra een claim is geaccordeerd. Dit kan op meerdere manieren gebeuren. Door het instellen van bepaalde businessrules is het mogelijk om grote aantallen claims automatisch te accorderen. De momenten dat het automatisch accordeer proces draait, zijn de momenten dat er grote aantallen boekingen worden klaargezet. 

Het is ook mogelijk om handmatig claims aan te maken in de Xpert Suite. Dit zijn doorgaans geen verzuimclaims maar vaak gericht op 'declaratie' voor WGA en WIA producten. Deze claims kunnen met de hand geaccordeerd worden.

Bij het handmatig accorderen wordt het boekingbestand meteen klaar gezet. 


Verzenden van de geaccordeerde claims

In de Xpert Suite kan er een schedule worden ingesteld. Op deze manier wordt er iedere dag (of op een bepaalde dag) op het ingestelde tijdstip gekeken of er geaccordeerde claims klaar staan. Indien deze klaar staan, dan worden ze op dit moment op het ingestelde sFTP account geplaatst.