Het scherm voor het invoeren/bewerken van werknemer verloningsgegevens is te bereiken via de widget 'Werknemer verloningsgegevens'. Deze widget is te vinden op het Quick-view tabblad van een werknemer. 

Voor een werknemer kan ingesteld worden:

 • Getoond wordt de CAO van de werkgever, deze geldt automatisch ook voor deze werknemer.
 • De CAO-fase van de werknemer. Op basis van de CAO van de werkgever worden de mogelijke CAO-fases beperkt.
  • ABU geeft optie A, B, C, en Nawerking.
  • NBBU geeft optie 1, 2, 3, 4 en Nawerking.
 • Wachtdagen van de werknemer.
  • Op basis van de default wachtdagen van de werkgever wordt deze keuze gevuld.
  • Alleen bij CAO-fase Nawerking en CAO 'Overig' kan hiervan worden afgeweken.
 • Of voor deze werknemer een Uitzendbeding van toepassing is.
 • Of voor deze werknemer een loonheffingenkorting van toepassing is.

Daarnaast zijn nog enkele werknemer verloningsgegevens specifiek via een maatwerktaak 'Intake werknemer' in te vullen. Dit betreft een taak in verzuim trajecten. In deze taak kan de casemanager invullen of er een loonheffingenkorting van toepassing is (ook te beheren via de widget) en of voor de werknemer een zaterdag/zondag in de eerste uitkeringsweek ingepland was (in dit geval zullen er 1 of 2 extra dagen uitbetaald worden).
VERLONINGSGEGEVENS OP WERKNEMERNIVEAU 


Er is een widget beschikbaar op het dossieroverzicht, te vinden onder de dienstverbandenwidget. Op deze widget zie je het contractuele bruto maandloon en de verloonde periodes. Het contractuele loon kan alleen ingezien worden wanneer een gebruiker de feature autorisatie ‘salaris bekijken’ heeft, te vinden in het gebruikersbeheer onder ‘Organisaties’. Voor het mogen inzien van de verloonde periodes, is ook de autorisatie ‘Mag verloningsperiodes bekijken’ nodig (feature autorisatie voor Inkomen). Bij de verloonde periodes kan er ingezien worden wat de laatste periode is, wat er over een geheel jaar aan loon is uitgekeerd, de startdatum van de eerste periode en de einddatum van de laatste periode.Daarnaast is er een link beschikbaar naar details van de verloning. Dit scherm geeft een inzage in alle verloonde gegevens van de medewerker. Hier zijn gegevens te zien als de verloonde periodes, het soort loon en het bedrag. Aan de linkerkant zijn er filteropties beschikbaar voor het verloningsjaar en som van loonbegrip.