Het scherm voor het invoeren/bewerken van werkgever verloningsgegevens is te bereiken via de widget 'Werkgever verloningsgegevens' en als tabblad bij het bewerken van de stamgegevens van een werkgever. De widget kan geplaatst worden op het Klantbeeld van een werkgever. Het klantbeeld is te bereiken via het werkgever dossierobject of via de Klantbeeld tab in een werknemer dossier.

Voor een werkgever kan ingesteld worden:

 • Of Ziektewet, Ziektewet en aanvulling of alleen aanvulling verloond moet worden.
 • Vanaf welke datum en eventueel tot welke datum de Ziektewet verloond moet worden.
 • (Sub)Loonheffingennummer voor uitbetalen Ziektewet (dit is het LH-nummer dat hiervoor bekend is bij UWV en wijkt af van het reguliere LH-nummer van een werkgever).
 • De verloningsperiode van de werkgever (Week, 4 weken, Maand).
 • De aangifteperiode loonbelasting van de werkgever (4 weken, Maand).
  • Verloningsperiode Week/4 weken betekend aangifteperiode van 4 weken.
  • Verloningsperiode Maand betekend aangifteperiode van een maand.
 • De CAO van de uitzendbranche (ABU, NBBU) die van toepassing is voor deze werkgever of Overig als er geen uitzend-CAO van toepassing is.
 • Het standaard aantal wachtdagen dat bij de werkgever gehanteerd wordt.
 • Of er een WGA-premie ingehouden wordt op het loon van de werknemers van deze werkgever en zo ja:
  • Voor welk percentage van de WHK het WHK-component WGA is.
  • WGA-percentage dat wordt ingehouden bij de werknemer (maximaal 50%).
OVERZICHT VERLOONDE PERIODES OP WERKGEVERNIVEAU 


Er is een overzicht ten behoeve van naverrekenen, premievaststelling en in- en uitsluiten van werknemers op lopende verzekeringen op werkgeverniveau. Dit overzicht is te bereiken via de actielink ‘EmployerWagePeriodsTabs’. Deze actielink kan ingericht worden voor het werknemerdossier en voor het dossier van het werkgever- of afdelingsdossierobject. Deze actielink is alleen beschikbaar als de gebruiker de feature-autorisatie ‘tonen verloonde periodes’ heeft. Deze actielink werkt vanuit de werkgever en elk (werknemer)dossier van die werkgever. De actielink zal een nieuw scherm openen met 2 tabs. In de eerste tab wordt algemene informatie van de werkgever getoond zoals adres, loonheffingennummer, debiteurennummer en een overzicht van de verloonde periodes. Het overzicht van de verloonde periodes laat zien wat de laatst verloonde periode en het laatste verloonde jaar is.Meer details hierover kunnen in de tweede tab ‘Verloonde periodes’ ingezien worden. Hier kan er van alle werknemers per periode ingezien worden wat het verloonde bedrag is. Daarnaast kan er expliciet gefilterd worden op verloningsjaar, tijdsgroepering (sommeren per kalenderjaar of per verloonde periode) en per loonbegrip.