Je kunt de Xpert Suite ook koppelen met Pantheon. Zie in de onderstaande tabel welke gegevensstromen we allemaal kunnen koppelen. En of je dit zelf kunt via XS Connect.


Extra informatie
Deze koppeling is gebaseerd op een geautomatiseerde SFTP-batch waarbij aan de Pantheon-zijde de query en distributie geregeld dient te worden. Xpert Suite stelt een SFTP account beschikbaar waarop Pantheon structureel de bestanden kan neerzetten.


Salarisgegevens

Bij Standaard XS Connect Imports is het mogelijk om salarisgegevens bij het dienstverband te importeren. Per dienstverband kan er een salariswaarde worden meegegeven in een aanvullende kolom in het aangeleverde bestand. Afhankelijk van wat het HR systeem kan ontsluiten, kan hierbij gekozen worden tussen het verwerken van Bruto Maandloon, Bruto 4 wekenloon of SV Loon.


Specificaties

Pantheon - EMIS
Protocol: Query