Je kunt de Xpert Suite ook koppelen met ADP. Dit kunnen wij voor je doen, maar een aantal koppelingen kun je ook zelf leggen via ons koppelplatform. Zie in de onderstaande tabel welke gegevensstromen we allemaal kunnen koppelen. En of je dit zelf kunt via ons koppelplatform.


Extra informatie

ADP verstuurt verzuim berichten in het SIVI2017 format. Dit houdt in dat voor alle medewerkers waarvoor een verzuimmutatie in ADP wordt opgevoerd, de bijbehorende gegevens naar de Xpert Suite toe worden gestuurd. Dit houdt in dat er in principe geen medewerker gegevens in de Xpert Suite worden bijgewerkt als er geen verzuimmutatie is ingevoerd. Medewerkers die geen verzuim hebben, komen niet in de Xpert Suite voor. Medewerkers die via de koppeling zijn aangemaakt in de Xpert Suite, zullen niet uit dienst worden gemeld indien de uitdiensttredingsdatum nog niet bekend is op het moment dat de laatste verzuim mutatie voor deze medewerker is doorgestuurd.


ADP stuurt SIVI2017 verzuimberichten via een generieke infrastructuur naar de Xpert Suite toe. Daarom is het momenteel nog niet mogelijk om de SIVI koppeling zonder consultancy via XS Connect aan te leggen. 


Om toch een volledige medewerkersadministratie in de Xpert Suite te kunnen onderhouden, is het mogelijk om bovenop de SIVI2017 verzuimkoppeling een werknemer (en optioneel organisatiestructuur) koppeling in te richten op basis van de interview methodiek. Op deze manier kunnen er vanuit ADP Excel of CSV bestanden worden verstuurd naar het sFTP account van XS Connect. In XS Connect kun je dan een configuratie maken waarmee de medewerker en dienstverband gegevens worden verwerkt. Voor meer informatie over het opzetten van deze koppeling, kijk bij de documentatie onder het kopje 'Standaard XS Connect Imports'.


Aandachtspunt bij het implementeren van een interview koppeling bovenop de SIVI2017 koppeling:

- De koppelsleutel om een unieke medewerker te identificeren is in het SIVI2017 bericht normaliter het IdWrknmr. Dit is een ID die vanuit ADP niet te raadplegen is door middel van de interview methodiek. Stem met de consultant die de SIVI2017 koppeling aan legt af dat de koppelsleutel moet worden omgezet naar het Personeelsnummer

- Zorg er voor dat het personeelsnummer zoals deze wordt meegestuurd bij het SIVI2017 bericht overeenkomt met het personeelsnummer in het interview bericht. Let hierbij met name op het gebruik van een dienstverband volgnummer. 

- In het SIVI2017 bericht worden er ook afdelingen aangemaakt aan de hand van de meegestuurde afdelingscode. In het SIVI bericht heet dit de <OrgeenhCd>. Zorg er voor dat de code die hier wordt meegestuurd ook terug komt in het interview bericht zodat de medewerkers op de juiste afdelingen in de Xpert Suite worden geplaatst.


Salarisgegevens

Via deze SIVI import worden er geen salarisgegevens geregistreerd bij de medewerker. 

 


Specificaties

ADP - Workforce
Protocol: Query / SIVI

  

Perman
Protocol: Query

  

iHCM
Protocol: SIVI