Doel

In Xpert Suite is het mogelijk om bij een werkgever een afwijkend factuuradres vast te leggen. Daarbij is het ook mogelijk om een e-mailadres vast te leggen. Via deze export is het mogelijk om de vastgelegde e-mailadressen te exporteren met als doel deze weer te importeren als gebruikers in Xpert Suite. Indien het e-mailadres bij het afwijkende factuuradres niet gevuld is dan wordt deze niet meegenomen in de export, ook dienen er bij de werkgever verrichtingen te zijn opgevoerd met aanwezige factuurregels.


Exportgroep

Standaard export factuurspecificatie gebruikers


Exportonderdeel

Gebruikerslijst


Extensie

Er zijn drie mogelijkheden om deze export te exporteren. 

- .CSV

- .XLSX

- .XML


Kies hierbij voor .xlsx of .xml, dit zijn de standaard mogelijkheden bij de standaard gebruiker import. Om aan de export nog wijzigingen door te voeren is .xlsx wellicht het eenvoudigste format om te kiezen.


Vinkje kolomkoppen

Kies ervoor om de kolomkoppen op te nemen op de eerste regel, deze zijn benodigd bij de import. 


Kolomkoppen

GebruikersgroepWordt nu standaard gevuld met 'Ontvangers_Factuurspecificaties'.
GebruikercodeWordt gevuld met het debiteurennummer van de werkgever. Bij de import wordt dit veld niet standaard gebruikt.
PersoneelsnummerIs standaard leeg, kan gevuld worden als de gebruiker ook als medewerker is opgevoerd in Xpert Suite.
InlognaamWordt nu standaard gevuld met een samenstelling van de klantnaam, factuurspec. en het debiteurennummer. Mag een maximale lengte hebben van 32 tekens.
AchternaamWordt nu standaard gevuld met de naam van de werkgever in Xpert Suite.
TussenvoegselsIs standaard leeg
VoorlettersStandaard een .
GeslachtStandaard een Vrouw
RoepnaamIs standaard leeg
EmailadresHet e-mailadres van het afwijkende factuuradres
TelefoonnummerIs standaard leeg
WerkgevergroepIs standaard leeg
WerkgeverCodeWordt nu standaard gevuld met de 'werkgevercode' van de werkgever waar het afwijkende factuuradres is vastgelegd.
Werknemer_PersoneelsnummerIs standaard leeg. Hiermee kan de gebruiker worden geautoriseerd voor enkel één werknemer.Import

Kies bij de import voor standaard gebruiker import. Pas hierbij het autorisatie element aan naar Werkgever. De standaard gebruiker import is nog niet uitgerold.
Je kunt bij iedere standaard export een encoding instellen. Wanneer je dit afstemt met de ontvangende partij ben je ervan verzekerd dat de exports goed ontvangen kunnen worden. Je kunt hierbij kiezen uit ‘UTF-8’, ‘ASCII’ en ‘Windows-1252’ formats.