Het komt voor dat er op een verzuimtraject taken gegenereerd die te maken hebben met de No-Risk status, terwijl deze op onbekend staat. Wanneer deze status op onbekend staat, maar het is duidelijk dat er geen sprake is van een No-Risk status, komen de taken die hier mee te maken hebben onterecht naar boven. Door de No-Risk status aan te passen, kan je deze taken weer laten verdwijnen.


Hoe pas ik de No-Risk status aan?


Stap 1. Open het dossier en klik bij No-Riskpolis op de bewerken knop.Stap 2. Kies, indien van toepassing, voor Medewerker heeft geen no-risk polis en sla de wijziging op.


De taken die betrekking hebben tot de No-Risk status zullen vervolgens komen te vervallen.


Nb.  Je kan de No-Risk status ook instellen op het dienstverband. Dit zal ook taken triggeren.