Bij eigen opdrachten en contactmomenten kun je een pop-up op laten komen voor het registreren van een verrichting wanneer er geen vaste verrichting is gekoppeld aan de eigen opdracht of het contactmoment. In deze pop-up kan vervolgens een opdrachtsoort verrichting gekozen worden. Of deze pop-up op moet komen kan geautoriseerd worden per gebruiker. Om de pop-up te krijgen moet de gebruiker uiteraard ook geautoriseerd zijn om verrichtingen te schrijven.


De autorisatie staat onder Beheer - Gebruikers - Autorisaties - Beheer feature autorisaties voor contracten.