Een VX document kan zijn een gevalsdossier document of een medisch document. Het verwijderen van gevals- of medisch document gaat op dezelfde wijze. Om een VX document te kunnen verwijderen moet het account van de gebruiker zijn geautoriseerd voor het verwijderen van documenten.


Stap 1. Selecteer het dossier. Ga naar Trajectendossier en Gevalsdossier. Ga met de muis over de regel van het gevalsdossierdocument, een actiescherm verschijnt. Klik Definitief verwijderen in het scherm.Stap 2: Bevestig de verwijdering met Ja.Stap 3: Bevestig de verwijdering met Ja. Het gevalsdossierdocument wordt verwijderd en de ingevoerde gegevens worden van het Overzicht voortgang en de Medische kaart geschoond.