Gebaseerd op XS module: UWV documenten koppeling

Middels de module ‘UWV documenten koppeling’ kan er vanuit Xpert Suite een koppeling worden gemaakt voor de uitwisseling van UWV werkgeverdocumenten, zoals bijvoorbeeld voor de ziektewet of de wet arbeid en zorg. Tevens wordt deze module gebruikt voor het registreren van een risico inschatting, een verwachting van het type WIA-uitkering.


Inhoud van de stream

Deze stream bevat de gegevens over deze documenten, evenals  eventuele beslissingen, bezwaar en/of beroep.


Bepaling in de datastreams

Er zijn verschillende type beschikkingen, voor iedere hebben we een aparte feitentabel, namelijk;

- WAO_Beschikkingen: Wao, Waz en Wajong

- WIA_Beschikkingen: WiaIva, Wia beëindiging Eigen Risicodragerschap, Wia Geen Recht, WiaWga, Wia35

- ZW_Beschikkingen: Zw

- Overige_beschikkingen: No risk, Loondoorbetaling, Uitkeringsmaatregel, Verwachting

 

Analysemogelijkheden:

Met deze streams kun je onder andere:

  • Verzekeraars informeren over de status van beschikkingen en uitkeringen
  • De WIA-uitkeringen analyseren en werkgevers hierover informeren
  • Een inschatting maken qua benodigde capaciteit in de operationele teams
  • Een inschatting maken van de vergoedingen van de verzekeraar.