Deze functionaliteit zorgt ervoor dat al onze klanten deze aantallen kunnen registreren en inzichtelijk maken. Dit is nu uitgebreid, door het mogelijk te maken om ook werknemer aantallen op de huidige datum en in het verleden te registreren of te bewerken 


De registratie kun je doen in medewerker beheer. 


Klik op het 


Ga naar de volgende tabblad "Overzicht aantal medewerkers" en klik op "toevoegen peiling aantal medewerkers.  Hier kun je de gegevens invoeren. Je ziet een mededeling dat de datum in het verleden ligt en dat het geen direct gevolgen heeft voor de facturatie maar wel voor de facturatie die nog volgt. 
Voordezen functie moet je wel als gebruiker geautoriseerd voor worden.

Ga naar gebruikersbeheer, naar de gebruiker. 

  


 Ga naar ""organisaties"Klik op "Peiling aantal medewerkers in het verleden beheren"