Bij een werkgever met een contract kan 1 kortingsmodel gekoppeld worden. Via dit kortingsmodel kunnen kortingen worden gegeven op:

  • Abonnement.
  • Verrichtingen.
  • Prijscategorieën.

 

Ga naar CMM beheer – Kortingsmodellen en klik op ‘Kortingsmodel toevoegen’.

Vul nu in ieder geval de verplichte velden in. Eventueel kan nu of later ene einddatum worden ingevoerd. Daarnaast kan het kortingsmodel worden gekoppeld aan een werkgeversgroep.

Wanneer je het kortingsmodel opslaat komen er meer gegevens beschikbaar. Nu kun je de kortingen behorende bij het kortingsverloop instellen. Standaard staat er een verloop regel met als startdatum de startdatum van het kortingsmodel. Nadat alles is ingericht kun je hier indien nodig op termijn een nieuwe verloopregel invoeren. Op die manier kun je bijvoorbeeld per de eerste dag van het nieuwe jaar de nieuwe kortingen instellen.

Klik nu op ‘Kortingen instellen’ en vervolgens op ‘Kortingsmodel korting toevoegen’.

Nu moet je het contractmodel selecteren waarvoor je kortingen wilt instellen. Klik hierna op ‘Opslaan’.

Je hebt hier verschillende opties om kortingen in te stellen. Stel de juiste kortingen in en kies voor Opslaan.