Eerder hebben we je geïnformeerd over grote stappen die we zetten om het XS platform te vernieuwen naar een high available private cloud oplossing (link voor meer informatie hierover). Ook in de komende periode gaan we weer belangrijke stappen zetten. Om deze migraties volledig gecontroleerd uit te kunnen voeren, hebben we enkele aanpassingen in de onderhoud windows doorgevoerd. 
 
BETREFT
VAN
TOT EN MET
TOELICHTING
Extra service windowZaterdag 16-10-2021 22:00 uurZondag 17-10-2021 07:00 uurImpact op gegevensuitwisselingen, niet op XS webapplicaties
Verlengd service window
Zaterdag 23-10-2021 20:00 uur
Zondag 24-10-2021 02:00 uur
 
Extra service window
Zaterdag 13-11-2021 22:00 uur
Zondag 14-11-2021 07:00 uur
Impact op gegevensuitwisselingen, niet op XS webapplicaties
Verlengd service windows
Zaterdag 20-11-2021 20:00 uur
Zondag 21-11-2021 02:00 uur
 
 
Tijdens deze momenten van systeemonderhoud kan het zijn dat je wat hinder ondervindt op ons platform. Log daarom alleen in wanneer noodzakelijk.
 Previously we informed you about the large strides we are taking towards converting the XS platform to a high available cloud solution  (link for more information). In the upcoming period we are also going to make significant steps towards this goal. To execute these migrations in an orderly fashion, we have adjusted our regular service windows accordingly.


Concerns
From
Up until
Remarks
Extra service windowSaturday 16-10-2021 22:00 hrsSunday 17-10-2021 07:00 hrs
Impact on Data exchanges not on XS web applications
Extended service window
Saturday 23-10-2021 20:00 hrs
Sunday 24-10-2021 02:00 hrs
 
Extra service window
Saturday 13-11-2021 22:00 hrs
Sunday 14-11-2021 07:00 hrs
Impact on Data exchanges not on XS web applications
Extended service windows
Saturday 20-11-2021 20:00 hrs
Sunday 21-11-2021 02:00 hrs
 
 

During these moments of system maintenance you could experience hindrance on our platform, so only login if you really need to.