Binnen werkgever beheer is het mogelijk om vestigingen toe te voegen. Vestingen zijn de feitelijke locaties van de werkgever. Een werkgever heeft altijd een 'hoofd adres' welke niet binnen vestigingen opgevoerd hoeft te worden. Voor het 'hoofd adres' wordt het bezoekadres gebruikt wat is ingegeven bij de werkgever. 


Een vesting wordt gekenmerkt door:

  • Vestiging naam en code
  • 1 of meerdere contactpersonen
  • 1 of meerdere adressen
  • Vastlegging financiële gegevens


Een vestiging kan gebruikt worden voor:

  • Vastlegging van werknemers op de vestiging
  • Facturatie op vestiging niveau


Vesting binnen werknemer beheer: Vestiging opvoeren:Na opvoer van naam en code kunnen vervolgens de contactpersonen en adresgegevens opgevoerd worden. Ook de Financiële gegevens zoals debiteurennummer, kostenplaats, kostendrager en factuurcode kunnen worden aangevuld.


De vestiging kan vervolgens geselecteerd worden bij het dienstverband van een Werknemer, waarna de werknemer onder de betreffende vestiging valt.