INHOUDSOPGAVE


1.Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven welke door de beheerder ingericht dienen te worden om gebruik te kunnen maken van document beoordelen.

 

2. beheeracties

2.1Beheeracties Beoordelaar

De volgende aanpassingen moeten worden doorgevoerd op de gebruikersgroep van de beoordelaar.

 

2.1.1Toevoegen widget ‘Te beoordelen documenten’.

Op de homepagina dien je een widget toe te voegen, waarin alle documenten komen te staan die beoordeeld dienen te worden door de beoordelaar.

 

 

 

2.1.2 autoriseren op organisatiestructuur & Document

De beoordelaar dient geautoriseerd te zijn voor de werknemer en voor het document wat beoordeeld moet worden.


2.1.3 Instellen dat beoordelaar gekozen kan worden als eindverantwoordelijke

 Selecteer de gebruiker in het beheer en ga naar ‘beheer autorisatie methode’. Klik vervolgens aan dat de beoordelaar gekozen kan worden als eindverantwoordelijke.

 

 

 

2.2. Beheeracties gebruiker wiens documenten beoordeelt moeten worden


2.2.1 Instellen van Eindverantwoordelijke

De gebruiker moet een eindverantwoordelijke kunnen toewijzen voor een traject

 

2.2.2 Instellen beoordelen van documenten

Op de gebruiker dient ingesteld te worden dat de beoordelaar het document van de gebruiker moet beoordelen.

 

Op pagina 4 in klassiek beheer heb je de volgende autorisatie

 

Daarna selecteer je de gebruiker die het document gaat beoordelen;

 

 

 2.3 Algemene instellingen

2.3.1 Instellen document beoordelen

In nieuw beheer dient aangegeven te worden welk document ook beoordeeld mag worden.

 

 

2.3.2 Instellen eindverantwoordelijke op protocolvariatie

In klassiek beheer dien je via de protocolvariatie naar het takenoverzicht te navigeren.

 

Vervolgens kom je dan in het volgende scherm en kun je de beoordelaars toevoegen die als eindverantwoordelijke mogen fungeren.