INHOUDSOPGAVE


Stap 1. Voor het aanmaken van nieuwe taken ga je naar klassiek beheer.


Stap 2. Open 3. Taakbibliotheken.
Stap 3. Klik op de juiste Taakbibliotheek.

Maak eventueel een nieuwe taakbibliotheek en sla deze op. Hier lees je hoe dat werkt.

 

Stap 4. Klik bovenaan op de knop Toevoegen .Je kunt nu de taak inrichten.

 

Stap 5. Geef de taak een naam en kies de juiste taaksoort. Een taakcode is meestal niet nodig.

Voor Taaksoorten is een apart artikel te lezen: Taaksoorten


 

 

Stap 6. Voor het starten van de taak heb je verschillende opties.

De taak start altijd x aantal dagen vanaf een bepaalde actie. Standaard is deze actie de start van een protocol. Hierbij kun je de keuze maken of dit de begindatum, meldingsdatum of 1e ziektedag is. 


Tip: Je kan ook een negatief getal invoeren als startdag. Als de taak bijvoorbeeld 3 dagen vóór een spreekuur moet verschijnen, zal de startdag van de taak -3 zijn.

 

Als actie kun je echter ook kiezen voor:

  • Bij gedeeltelijke herstelmelding
  • Bij correctie van de verzuimgegevens
  • Bij beeindiging van het protocol


 


Stap 7. Je kunt aangeven of de taak opnieuw ingepland moet worden bij samengesteld verzuim.

Hiervoor gebruik je de optie Taak herinplannen bij samengesteld verzuim, ook als deze reeds uitgevoerd was?


 


Stap 8. Mogelijke taaktriggers worden behandeld in de instructie Taaktriggers.


 


Stap 9. Bij prioriteit kun je ervoor zorgen dat deze taak hoger of lager staat dan andere taken die op dezelfde dag moeten worden uitgevoerd.


 


Stap 10. Via duur geef je aan binnen hoeveel dagen na het starten van de taak deze moet zijn uitgevoerd.


 


Stap 11. Geef eventueel een Adviestekst aan.

Deze is vaak gelijk aan de tekst bij VX Prof (Subtaak beschrijving). Deze tekst wordt zichtbaar wanneer je bij een taak op het vraagteken klikt.


 


Stap 12. Van een taak kan een verrichting gemaakt worden. Dit staat beschreven in de module CMM. Lees hier meer.


 


Stap 13. Bij iedere taak kan worden ingesteld dat er signalering moet plaatsvinden X dagen nadat de taak uitgevoerd had moeten zijn.


 


Stap 14. Standaard staat aangegeven dat een taak moet vervallen bij sluiten van een traject. Je kunt een taak echter ook open laten staan na het sluiten van een traject.


 


Stap 15. De tekst welke je invult bij VX Prof zie je bij een taak terug in de taakbeschrijving. Deze taakbeschrijving zie je wanneer je een taak ‘opent’ door deze aan te klikken.


 


Stap 16. Als laatste kan er 1 scherm en 1 document worden gekoppeld aan een taak.
Stap 17. Sla de taak op. Je kan op ieder moment de taak weer bewerken; sla daarna altijd op.


Wanneer je klaar bent met het aanmaken van je taken, dan kun je ze gaan toevoegen aan je protocollen. Lees hier hoe dat werkt.